مجموعه131 (نه گرداب، نه مرداب)      
    تعداد بازدید:3219
   

آشوب مطالبه من را خاموش کردآتش اعتراض من را سوزاند
پایبندیمآمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
برو کار میکناین اشک دیده من و خون دل شماست
دردم نهفته، به ز طبیبان مدعیدریغ است ایران که ویران شود
در خدمت مردممحرومیت
خدمت به محرومینتبعیض
معیشت مردماعتراض
مردم گله مندندمردم گله مندند
مردم گله مندنددخل و خرج
گله داریمکسب و کار
اگر صدای مردم را بشنونداگر صدای مردم را بشنوند
اگر آقازاده ها بگذارندمطالبه
اعتراضدرد مردم
سفره مردممردم دردمند
آقازادگیرسانه انقلابی
بیکاریاغتشاش
مردم گله مندندرد پای نفوذ
نه سکوت، نه آشوبنه سکوت، نه آشوب


نظرات شما
نام: درج نظر:
پست الکترونیک:  
وب سایت:
نظر به صورت خصوصی ارسال شود  
کد امنیتی:

  مجموعه پوسترهای فارسی / مجموعة اللوحات الإعلانیة العربیة  / Collection of English Posters   صفحه نخست / پیوندها / عضویت /ورود  
  اخبار / بچه های نهضت / تریبون / نگاه نهضت / معرفی / تقدیرها / طلیعه نهضت/ اساسنامه نهضت / قوانین و مقررات