آخرین اخبار

پابان دوره تخصصی «تاریخ تحلیلی پوستر انقلاب»
پابان دوره تخصصی «تاریخ تحلیلی پوستر انقلاب»

دوره تخصصی "تاریخ تحلیلی پوستر انقلاب" به ایستگاه پایانی خود رسید.

پابان دوره تخصصی «تاریخ تحلیلی پوستر انقلاب»
پیام تسلیت استاد مسعود نجابتی درپی شهادت همسر و فرزند آقای سائد حسونه

درپی شهادت همسر و فرزند آقای سائد حسونه، استاد مسعود نجابتی پیام تسلیتی برای این هنرمند و خبرنگار فلسطینی اهل غزه ارسال کرد.