مجموعه 109 (حبل الله 2)      
    تعداد بازدید:12177
   

توجه:
فایلهای ذیل در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی قابل چاپ می باشد.
دانلود برای مجموعه های مردمی آزاد است و تشکلها و سازمانهای مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.
دانلود برای ارگانها و مجموعه های دولتی ممنوع می باشد.
برای دریافت فایل قابل چاپ بر روی لینک های زیر تصاویر کلیک کنید.
لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل info@postermovement.ir ما را در ثبت وقایع و اطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.

برای مشاهده مجموعه حبل الله 1 کلیک کنید

چرا؟ تا کی؟
 • لینک فایل قابل چاپ
  «چرا؟ تا کی؟»
  طراح:استاد مسعود نجابتی
 • قبلتنا واحده
 • لینک فایل قابل چاپ
  «قبلتنا واحده»
  طراح:ایمان میرزایی، امید نائینی/اصفهان
 • اتحاد، رمز پیروزی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اتحاد، رمز پیروزی»
  طراح:اسماعیل خدابنده/کاشان
 • شهید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «شهید»
  طراح:حامد امامی/مشهد
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:حامد امامی/مشهد
 • اگر با هم باشند
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اگر با هم باشند»
  طراح:حامد امامی/مشهد
 • وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «وحدت»
  طراح:حمید فخار/مشهد
 • امت واحده
 • لینک فایل قابل چاپ
  «امت واحده»
  طراح:حمید فخار/مشهد
 • گلدسته ها
 • لینک فایل قابل چاپ
  «گلدسته ها»
  طراح:حمید فخار/مشهد
 • مسلمان ها
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مسلمان ها»
  طراح:حمید قربان پور/مشهد، مرتضی حاجیانی/قم، محمد رازقی/قزوین
 • دشمن مشترک
 • لینک فایل قابل چاپ
  «دشمن مشترک»
  طراح:رضا آسایی/ قزوین
 • الله
 • لینک فایل قابل چاپ
  «الله»
  طراح:مسعود رضایی/اصفهان
 • وقتی پای تفرقه در میان است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «وقتی پای تفرقه در میان است»
  طراح:امید نائینی/اصفهان
 • با هم قوی می شویم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «با هم قوی می شویم»
  طراح:محمد صمدی/تهران
 • شیعه،سنی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «شیعه،سنی»
  طراح:رسول معصوم زاده/اصفهان
 • امت واحده
 • لینک فایل قابل چاپ
  «امت واحده»
  طراح:محمود بازدار/مشهد
 • تفرقه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تفرقه»
  طراح:محمود بازدار/مشهد
 • الله
 • لینک فایل قابل چاپ
  «الله»
  طراح:وحید احمدی/اصفهان
 • سنی شیعه، محبت وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سنی شیعه، محبت وحدت»
  طراح:حمید قربان پور/مشهد، مرتضی حاجیانی/قم، محمد رازقی/قزوین
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:مبارکه فلاحی/قم
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:مجتبی مجلسی/اصفهان
 • اسرائیل
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسرائیل»
  طراح:محسن صیدگر/لاهیجان
 • وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «وحدت»
  طراح:محسن صیدگر/لاهیجان
 • محور
 • لینک فایل قابل چاپ
  «محور»
  طراح:محمد پور وهاب/قم
 • برش
 • لینک فایل قابل چاپ
  «برش»
  طراح:محمئ روح الامین/تهران
 • تکفیر
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تکفیر»
  طراح:محمد صمدی/تهران
 • تفرقه مسلمین
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تفرقه مسلمین»
  طراح:مریم اکبرزاده/شیراز
 • درس بزرگ حج
 • لینک فایل قابل چاپ
  «درس بزرگ حج»
  طراح:مریم کولی وند/قزوین
 • تمرکز بر نقطه اشتراک
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تمرکز بر نقطه اشتراک»
  طراح:مسعود رضایی/اصفهان
 • تفرقه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تفرقه»
  طراح:مسعود رضایی/اصفهان
 • تکیه بر وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تکیه بر وحدت»
  طراح:حامد مغروری،مهدی جعفری، زینب ربانی خواه، آرزو آقابابائیان، طناز ره افروز/ اصفهان
 • سقوط نزدیک است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «سقوط نزدیک است»
  طراح:مهلا میرزایی/کرمان
 • یک ریشه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «یک ریشه»
  طراح:سید مهدی میرحیدری/قم
 • تفریق جمع
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تفریق جمع»
  طراح:نصرالله، عیوض زاده،کشاورز، یونسی/تهران
 • مغلوب تفرقه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مغلوب تفرقه»
  طراح:نصرالله، عیوض زاده،کشاورز، یونسی/تهران
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:هادی عسگری فر/اصفهان
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:هادی عسگری فر/اصفهان
 • اتحاد، رمز پیروزی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اتحاد، رمز پیروزی»
  طراح:هادی عسگری فر/اصفهان
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:هادی عسگری فر/اصفهان
 • تفرقه بنداز و حکومت کن
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تفرقه بنداز و حکومت کن»
  طراح:هاله سادات وجدانی،سمیه صاحبی، آزاده قربانی، طلیعه بیکیان/مشهد
 • مسلمان ها
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مسلمان ها»
  طراح:هاله سادات وجدانی،سمیه صاحبی، آزاده قربانی، طلیعه بیکیان/مشهد
 • مراقب تفرقه افکن باشیم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «مراقب تفرقه افکن باشیم»
  طراح:هاله سادات وجدانی،سمیه صاحبی، آزاده قربانی، طلیعه بیکیان/مشهد
 • اسلام آمرکایی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اسلام آمرکایی»
  طراح:احمد هلاکویی/اصفهان
 • کلمه توحید و توحید کلمه
 • لینک فایل قابل چاپ
  « کلمه توحید و توحید کلمه»
  طراح:نفیسه و نعیمه فاضلی/اصفهان
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:نصرالله، عیوض زاده،کشاورز، یونسی/تهران
 • وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «وحدت»
  طراح:محمود آزادنیا، مهدی عسکری/مشهد
 • برادر کشی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «برادر کشی»
  طراح:مصطفی معمی وند/مشهد
 • حاصل تفرقه مسلمین
 • لینک فایل قابل چاپ
  «حاصل تفرقه مسلمین»
  طراح:سید مهدی میرحیدری/قم
 • درد مشترک
 • لینک فایل قابل چاپ
  «درد مشترک»
  طراح:لطیفه نجاتی/مشهد، سحر صدارت/تهران
 • یک دست صدا ندارد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «یک دست صدا ندارد»
  طراح:یاسر فاطمی، فاطمه شریفی/زاهدان
 • نزدیک کردن دلها
 • لینک فایل قابل چاپ
  «نزدیک کردن دلها»
  طراح:یاسر فاطمی/زاهدان
 • اوج اتحاد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اوج اتحاد»
  طراح:نصرالله، عیوض زاده،کشاورز، یونسی/تهران
 • قدرت وحدت
 • لینک فایل قابل چاپ
  «قدرت وحدت»
  طراح:مینو حیات بخش/قم
 • تشیع انگلیسی، تسنن آمریکایی
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تشیع انگلیسی، تسنن آمریکایی»
  طراح:اکرم دلیر صفت
 • ولا تفرقوا
 • لینک فایل قابل چاپ
  «ولا تفرقوا»
  طراح:نسترن هادی گل/قم
 • در کنار هم هستیم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «در کنار هم هستیم»
  طراح:محمود بازدار/مشهد
 • شمشیر دشمن
 • لینک فایل قابل چاپ
  «شمشیر دشمن»
  طراح:علی صالحی زیارانی/قزوین
 • میهمانی تفرقه
 • لینک فایل قابل چاپ
  «میهمانی تفرقه»
  طراح:سید علی قافله باشی/قم
 • دست خدا بر سر جماعت است
 • لینک فایل قابل چاپ
  «دست خدا بر سر جماعت است»
  طراح:حسین چمن خواه/قم
 • تشدید اختلاف در دنیای اسلام ممنوع
 • لینک فایل قابل چاپ
  «تشدید اختلاف در دنیای اسلام ممنوع»
  طراح:مصطفی برجی/قم
 • اگر میتوانید!
 • لینک فایل قابل چاپ
  «اگر میتوانید!»
  طراح:عبدالمهدی آگاه منش/قم
 • شعار امروز
 • لینک فایل قابل چاپ
  «شعار امروز»
  طراح:رسول محمدی/قم
 • شعار امروز
 • لینک فایل قابل چاپ
  «شعار امروز»
  طراح:رسول محمدی/قم
 • باید که به ریسمان او چنگ زنیم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «باید که به ریسمان او چنگ زنیم»
  طراح:حسین ونکی/قم
 • قرآن کتاب اتحاد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «قرآن کتاب اتحاد»
  طراح:مصطفی برجی/قم
 • پراکنده نشوید
 • لینک فایل قابل چاپ
  «پراکنده نشوید»
  طراح:سید امین علمداری/اصفهان
 • خون مظلومان ما، مایه وحدت ما
 • لینک فایل قابل چاپ
  «خون مظلومان ما، مایه وحدت ما»
  طراح:زهرا کیانی/قم
 • کعبه سنگیست که ره گم نشود
 • لینک فایل قابل چاپ
  «کعبه سنگیست که ره گم نشود»
  طراح:محمود آزادنیا/مشهد
 • جهان از اتحاد مسلمین آباد میگردد
 • لینک فایل قابل چاپ
  «جهان از اتحاد مسلمین آباد میگردد»
  طراح:طیبه توسلی/قم
 • قلبمان می تپد برای هم
 • لینک فایل قابل چاپ
  «قلبمان می تپد برای هم»
  طراح:طاهره شمسی/قم


 • نظرات شما
  نام: درج نظر:
  پست الکترونیک:  
  وب سایت:
  نظر به صورت خصوصی ارسال شود  
  کد امنیتی:
  نویسنده:  
  ضمن عرض خدا قوت به همه دوستان و اساتید ( اخصه آقاسدمهدی آقای میری و آقا جوادآقای جاسمپور و مابقی اراذل) و تشکر از تلاش مجدانه و مجاهدانه و مخلصانه در راه هنر انقلاب و قدردانی از روحیه بالا و نگاه ویژه به نیروسازی و رشدمحوری و با احترام خاص به کیفیت بالای کارهای این دوره و ارادات ویژه به دلیل انتخاب این موضوع در این آشفته بازار نهادهای فرهنگی و چندتا دیگه از این تعریف و تمجیدها! چند تا نکته: 1- بسیاری از پوسترها، بیان های گرافیکی متفاوت از یک ایده محتوایی واحد هستند؛ یعنی ایده های گرافیکی متفاوت اند؛ اما ایده محتوایی یکیست؛ یعنی منِ مخاطب؛ یک پیام را به چند جور مختلف دریافت می کنم. این بد نیست؛ اما شاید نیاز نباشد؛ و شاید اگر روی ایده های نظری و محتوایی کار بیشتری می شد بهتر می بود؛ اینکه هر پوستر نکته جدیدی را نیز به مخاطب بیفزاید؛ این هم در پوسترهای مجموعه ای دیده می شود و هم در مجموعه همه پوسترها. و البته بعضی ها از این لحاظ خوبند؛ مثلا پوسترهای نزدیک کردن دلها، خون مظلومان، اگر می توانید، حاصل تفرقه مسلیمن، برادر کشی، آمریکا لطفا خودتو، ریشه ها و... 2- حتما شما توجیهات خودتان را دارید، اما این همه پوستر به نظر من نمی تواند مردمی شود! یعنی مردم همه اش را به خاطر بسپارند و از آن یاد کنند به عنوان پوسترهای دهه وحدت 94.. به نظر من گاهی وقت ها یک پوستر قوی، یا مثلا یک مجموعه نهایتا 5، 6 تایی قوی، کار بزرگتری می تواند انجام دهد و مردمی تر شود و بیشتر در یادها بماند، حالا شاید بگویید ذات نهضت چنین چیزی را برنمی تابد؛ والامر الیکم. 3- أسئلکم الدعا.

  پاسخ:ممنون
  وب سایت
  نویسنده:م  
  با سلام و خداقوت جانانه به همه هنرمندان این آثار و کسانی که حمایت کرند این دوستان را , تا آثار دیده شوند. کارتان مستدام .

  پاسخ:سلام ممنون از لطف شما
  پاسخ:ممنون از لطف شما
  پست الکترونیک وب سایت

    مجموعه پوسترهای فارسی / مجموعة اللوحات الإعلانیة العربیة  / Collection of English Posters   صفحه نخست / پیوندها / عضویت /ورود  
    اخبار / بچه های نهضت / تریبون / نگاه نهضت / معرفی / تقدیرها / طلیعه نهضت/ اساسنامه نهضت / قوانین و مقررات