نام و نام خانوادگی:
علی صالحی زیارانی
ایمیل
آرشیو یادداشت ها
 
موضوعات:
 
 
       

آسمان خدا!!!
تعداد بازدید:1021 | تاریخ انتشار:12-9-1393
خدایا,,, آسمانت چه مزه ایست,,,؟؟!! من که فقط زمین خورده ام,,,... ...ادامه مطلب

تعداد بازدید:1087 | تاریخ انتشار:13-6-1393

للحق نوشت: دردودلی نوکرانه دارم. سالها پیش بود 

که دوستم جمله ای را در گوشم زمزمه کرد،" ارباب هوای نوکرش را دارد " 

آن موقع چیزی از واژه های زیبای "ارباب" و "نوکر" سرم نمیشد اما هر چه که بود هر گاه این جمله را به زبان  می آوردم و یا در ذهنم ...ادامه مطلبآخرین مطالب
آسمان خدا!!!

  مجموعه پوسترهای فارسی / مجموعة اللوحات الإعلانیة العربیة  / Collection of English Posters   صفحه نخست / پیوندها / عضویت /ورود  
  اخبار / بچه های نهضت / تریبون / نگاه نهضت / معرفی / تقدیرها / طلیعه نهضت/ اساسنامه نهضت / قوانین و مقررات